Choroba Leśniowskiego-Crohna leczenie Wrocław

Wojciech Kielan – gastrolog
Wojciech Kielan
gastrolog, chirurg
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
Adres: Borowska 213, Wrocław
Telefon: 71 733 11 10

Wielu chorych po 4 miesiącach w chorobie Crohna notuje trwałą remisję po zastosowaniu protokołu DLS → czytaj więcej


Waldemar Gachowski – gastrolog
Waldemar Gachowski
gastrolog, internista
Centrum Medyczne Wejherowska – Aktywne Centrum Zdrowia
Adres: Wejherowska 28 bud 4, 54-239 Wrocław
Telefon: 71 344 91 44


Irena Ciećko – Michalska – gastrolog
Irena Ciećko – Michalska
gastrolog, internista
Centrum Medyczne Apamea
Adres: Juliusza Lea 22, 30-001 Kraków
Telefon: 12 357 49 92


Beata Anna Galińska – internista
Beata Anna Galińska
internista, gastrolog
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
Adres: Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
Telefon: 71 326 13 25


Katarzyna Neubauer – gastrolog
Katarzyna Neubauer
gastrolog, internista
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu
Adres: Borowska 213, Wrocław
Telefon: 71 733 11 10


Dorota Ksiądzyna – gastrolog
Dorota Ksiądzyna
gastrolog
Zawidawie II
Adres: Inflancka 39, 51-354 Wrocław
Telefon: 71 345 61 33


Grzegorz Nowak – gastrolog
Grzegorz Nowak
gastrolog
EMC EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
Adres: Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław
Telefon: 71 711 74 00


Adam Kowal – gastrolog
Adam Kowal
gastrolog
Regionalna Przychodnia Geriatryczna OO. Bonifratrów
Adres: Generała Romualda Traugutta 57, 50-417 Wrocław
Telefon: 71 344 65 39


Natalia Fonfara – gastrolog
Natalia Fonfara
gastrolog
EMC EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
Adres: Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław
Telefon: 71 711 74 00


Jarosław Wierzbicki – gastrolog
Jarosław Wierzbicki
gastrolog, chirurg
Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
Adres: Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
Telefon: 71 774 77 00


Renata Mozrzymas – gastrolog
Renata Mozrzymas
gastrolog
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Poradnia Chorb Metabolicznych
Adres: Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
Telefon: 71 327 02 02